Number of non-personal pronominal cases (Hungarian)

15NonpronCases: The non-personal pronominal case system has 15 cases.noun

personal pronoun

demonstrative pronoun

Nom.

barát ‘friend’

ő  ‘he/she/it’

ez ‘this’

Acc.

barát-ot

ő-t

ez-t

Dat.

barát-nak

neki

en-nek

Ine.

barát-ban

benne

eb-ben

Elat.

barát-ból

belőle

eb-ből

Ill.

barát-ba

belé

eb-be

Ade.

barát-nál

nála

en-nél

Abl.

barát-tól

tőle

et-től

All.

barát-hoz

hozzá

eh-hez

Sup.

barát-on

rajta

ez-en

Del.

barát-ról

róla

er-ről

Sub.

barát-ra

er-re

Com-Inst.

barát-tal

vele

ez-zel (ev-vel)

Caus-Fin.

barát-ért

érte

ez-ért

Tra.

barát-tá

-

ez-zé

Term.

barát-ig

-


For.

barát-ként

-

?ek-ként

Ess-Form.

barát-ul

-In Hungarian, demonstrative pronouns have 15 cases. Unlike personal pronouns, demonstratives also have translative forms.

Author: 

Nikolett F. Gulyás